Inschrijfformulier
Logo ZITOTEER (2)
Regio College logo breed
Samlex logo
Naam bedrijf

Contactpersoon

KvK nummer

Factuuradres

Postcode

Plaats

Email adres

Geef aan of u in het bezit bent van een eigen tenue

Inschrijven


De inschrijving voor de editie van 2020 is GEOPEND. De datum is vrijdag 5 juni 2020. Lees eerst rechts de voorwaarden en condities goed door.


Uw inschrijving is pas definitief indien deze door de organisatie bevestigd is en u het inschrijfgeld heeft voldaan.


De organisatie behoudt zich ten alle tijd het recht voor deelnemers te weigeren en/of te verwijderen van de deelnemerslijst.


Het Saentoernooi is een invitatietoernooi, het staat elk bedrijf vrij zich in te schrijven, maar de organisatie bepaalt welke bedrijven mee doen. De initiële voorwaarden om mee te doen zijn: (niet persé in deze volgorde)


1. u dient een relatie te zijn van één van de organiserende bdrijven

2. u bent oud-winnaar of oud-deelnemer

3. uw bedrijf behoort tot de sponsorpool


Indien na deze criteria nog plaatsen over zijn, bepaalt de organisatie welk bedrijf kan toetreden.


LET OP: MET HET INVULLEN VAN HET FORMULIER GEEFT U TOESTEMMING VOOR HET FEIT DAT DE ORGANISATIE FOTO- EN VIDEOMATERIAAL VASTLEGT EN GEBRUIKT VOOR PUBLICATIE OP DE WEBSITE EN SOCIAL MEDIA KANALEN.


Klik hier voor de huisregels van het Saentoernooi en lees deze goed door alvorens de inschrijving definitief te maken.


VOORWAARDEN
Fairplay regels


Elk team maakt kans op de Fairplay cup. De winnaar wordt gekozen door de scheidsrechters van dienst op basis van de volgende criteria:


 1. Speel sportief en om te winnen, maar draag uw eventuele verlies waardig
 2. Volg de regels van het spel en de aanwijzingen van de scheidsrechter
 3. Respecteer de tegenstander, je teamgenoten, de scheidsrechter en het materiaal
 4. Schud na de wedstrijd de hand van de scheidsrechter en die van de tegenstander
 5. Geef de bal terug aan de tegenstander bij een uitgetrapte bal wegens een blessure
 6. Vloek niet, gebruik geen verbaal en/of fysiek geweld


Over de uitslag is geen discussie en/of correspondentie mogelijk.

 1. Het Saentoernooi staat voor sportiviteit en gezelligheid. Met uw inschrijving verplicht u zich tot het houden aan het huisregelement en aan de Fair Play regels welke op deze site terug te vinden zijn.
 2. Het inschrijfgeld bedraagt € 150,00. Voor dit bedrag verstrekken wij u een factuur. Deze factuur wordt uiterlijk drie weken voor aanvang toernooi verzonden en dient binnen 1 week voldaan te zijn. Contante betaling is niet toegestaan, niet tijdige betaling kan leiden tot uitsluiting.
 3. Inbegrepen in dit bedrag is deelname aan het toernooi, 30 consumptiebonnen en het entertainment. De bonnen worden uitgereikt als de teamcaptain zich meldt bij de hostesses.
 4. Bij meer dan 16 inschrijvingen bestaat de mogelijkheid tot loting. Elk bedrijf dat in deze loting afvalt krijgt hier schriftelijk bericht van.
 5. Het  Saentoernooi is een invitatie toernooi. Elk bedrijf kan inschrijven, echter hebben relaties van de organiserende bedrijven, oud-deelnemers en de titelhouder ten alle tijde voorrang bij plaatsing. Nadat deze inschrijvers een plek in het toernooi toebedeeld hebben gekregen, worden eventuele overige inschrijvers ingeloot.
 6. Elke deelnemer gaat bij inschrijven akkoord met het huisregelement. Dit regelement is hier terug te lezen.

Copyright © All Rights Reserved