Huisreglement
Logo ZITOTEER (2)
Regio College logo breed
Samlex logo

Huisreglement Saentoernooi


(ONDERAAN DE PAGINA KUNT U WEER TERUG NAAR HET INSCHRIJFFORMULIER)


 1. De wedstrijden worden gespeeld overeenkomstig de bepalingen en spelregels van de KNVB, de organisatie van het Saentoernooi behoudt zich het recht voor daar in bepaalde gevallen vanaf te wijken.
 2. De scheidsrechters vebonden aan het Saentoernooi zijn geaccrediteerd door de KNVB, elke beslissing van deze scheidsrechters wordt zonder protest en/of discussie door spelers, coaches, leiders en toeschouwers geaccepteerd.
 3. Elk team dient zich 45 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd van dit team te melden bij de hostesses van het Saentoernooi, duidelijk herkenbaar aan de kleding.
 4. De speeltijd per wedstrijd is 12 minuten opgenomen in het speelschema welke na publicatie op deze site terug te vinden is.
 5. Er wordt tijdens een wedstrijd niet gewisseld van speelhelft, met uitzondering van de finale, welke gespeeld wordt over 2x 10 minuten.
 6. Elk team dient minimaal 5 minuten voor aanvang van een wedstrijd van dat team aanwezig te zijn in de zaal. Bij te laat verschijnen wordt de uitslag zonder te spelen omgezet in een 3-0 (0-3) nederlaag voor het team dat te laat verschenen is.
 7. Per team mogen slechts 2 begeleiders/coaches op de bank plaatsnemen.
 8. Elk team heeft respect voor de overige deelnemers, de organisatie, cateringpersoneel, gasten, het aanwezige materieel, de EHBO medewerkers, tijdwaarnemers, vrijwilligers betrokken bij de organisatie en de scheidsrechters.
 9. Bij een gelijke eindstand van teams in de uiteindelijke poulestand wordt de ranglijst bepaald door: a. het doelsaldo

                                     b. onderlinge resultaat

                                               c. het fairplayklassement

 1. Indien er bij de bepaling van de eindstand volgens punt 9 geen uitsluitsel te geven is, worden er door de betrrokken teams 5 strafschoppen genomen. Bij gelijke stand wordt er om-en-om strafschoppen genomen tot er een beslissing valt.
 2. De tijdstraffen volgens KNVB regels worden, gezien de geringe speeltijd, gehalveerd respectievelijk tot 1 en 2.5 minuut
 3. Schoenen met zwarte zolen en straatschoeisel zijn ten strengste verboden in de zaal.
 4. De minimum leeftijd tot deelname binnen een team aan het Saentoernooi is 16 jaar.
 5. Sportiviteit en gezelligheid staat voorop, daarom is het voor elk deelnemend bedrijf toegestaan om maximaal 2 spelers die niet werkzaam zijn bij het ingeschreven bedrijf "in te lenen", uitzonderingen alleen in overleg met de organisatie.
 6. Het is spelers, coaches en negeleiders verboden om tijdens de wedstrijden alocholische dranken te gebruiken.
 7. De organisatie behoud zich het recht voor ten alle tijde een team, speler, begeleider, coach of toeschouwer te diskwalificeren respectievelijk de toegang tot het toernooi te ontzeggen bij het plaatsvinden van de volgende gebeurtenissen:   
                        a. Verbaal en/of fysiek geweld tegen wie dan ook

                                       b. Openbare dronkenschap

                                       c. Het gebruik van en/of het verhandelen van drugs

 1. De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadigingen van persoonlijke eigendommen.
 2. In geval van schade aan kleedkamers, sporthal of andere door teams gebruikte ruimtes, wordt aangifte gedaan bij de politie en wordt de schade verhaald op de verantwoordelijken.
 3. De aanwijzingen van de wedstrijdleiding en de organisatie van het Saentoernooi dienen stipt te worden opgevolgd.
 4. De organisatie heeft in alle overige, niet beschreven situaties de beslissende stem.
 5. Het Saentoernooi kent een loterij, over de uitslag van deze loterij is geen enkele. discussie en/of correspondentie mogelijk.
TERUG NAAR HET INSCHRIJFFORMULIER.Copyright © All Rights Reserved